دکترحمیدرضا رضوی (همید)

23 پست
من حمیدرضا رضوی هستم. جوهره وجودی من در دو کلمه خلاصه می شود: کاشف نوآور | تحلیلگر خلاق. من ژنتیکی جستجوگر هستم! عاشق تحلیل و خلق. عنوان شغلی من مدیر برند یا کارگردان برندینگ است.