حمیدرضا رضوی

36 پست
من حمیدرضا رضوی هستم. جوهره وجودی من در دو کلمه خلاصه می شود: تحلیل و خلق. من ژنتیکی جستجوگر هستم! کاشف نوآور | تحلیلگر خلاق. عنوان شغلی من مدیر برند یا کارگردان برندینگ است. همیشه در حال آموختن هستم.