صفحه آرایی حمیدرضا رضوی

انواع صفحه آرایی

در این صفحه انواع لی آت ها یا صفحه آرایی های کتاب، مجله، برندبوک، لی آت برای آثار نمایشگاهی عکاسی و… انجام شده توسط حمیدرضا رضوی را مشاهده می نمایید. برای بهتر دیدن تصاویر، کلیک کنید:

اولین آلبوم مربوط به تصاویر نمونه از یک برندبوک، و لی آت نمایشگاهی برای نمایشگاه عکاسی فیزیکی است.

در زیر نمونه هایی از صفحه آرایی کتاب، مجله، سررسید، تقویم و سربرگ را مشاهده می نمایید:

چقدر دوست داشتی؟

قلب سمت راست کمترین و قلب سمت چپ بیشترین

میانگین رأی ها: 5 / 5. تعداد رأی ها: 3

هنوز کسی رأی نداده! شما اولین باشید.

error: Content is protected !!