تحلیل های حمیدرضا رضوی

تحلیل ها

مباحث تحلیلی و مدیریتی زیر در توانایی های من (حمیدرضا رضوی) است که می توانم آنها را با برند شما سهیم شوم.
در صورت تمایل و نیاز، نمونه تحلیل ها، و فرآیندهای برندینگ و مدیریت هنری موجود و قابل نمایش در جلسه حضوری است. لازم به ذکر است برخی از اسناد قابل ارائه درفضای عمومی نیست و حفظ حریم مشتریان، از وظایف من است.

تحلیل کسب و کار

با هوش تجاری یا BI و تحلیل داده ها

تحلیل بازار و صنعت

با تحقیقات بازار کیفی و کمی

تحلیل سهام

تحلیل تکنیکال و روانشناسی

مدیریت برندینگ

مدیریت تجربه مشتری، جایگاه برند، خلق هویت برند، مدیریت ارتباطات و رسانه ها

مدیریت هنری

کمپین تبلیغاتی، یونیفرم و گایدلاین، رابط کاربری یا UI و تجربه مشتری یا UX

برنامه نویسی

برنامه های تحلیلی، برنامه های برندینگ، برنامه های هنری

تحلیل جایگاه برند، شامل تحلیل جامع برندینگ و تحلیل کسب و کار است که توسط بیزینس آنالیست انجام می شود. برای هوشمندسازی کسب و کار باید داده های موجود را گردآوری و تحلیل کرد تا بتوان تصمیم درستی برای استراتژی های کسب و کار اتخاذ کرد. برندینگ در دو سطح صورت می گیرد: سطح استراتژیک و سطح ارتباطی.

...توضیح بیشتر

error: Content is protected !!