تحلیل های حمیدرضا رضوی

تحلیل ها

در این بخش انواع تحلیل های انجام شده توسط حمیدرضا رضوی (همید) منتشر می شود.

تحلیل کسب و کار

با هوش تجاری یا BI و تحلیل داده ها

تحلیل بازار و صنعت

با تحقیقات بازار کیفی و کمی

تحلیل سهام

تحلیل تکنیکال و روانشناسی

مدیریت برندینگ

مدیریت تجربه مشتری، جایگاه برند، خلق هویت برند، مدیریت ارتباطات و رسانه ها

مدیریت هنری

کمپین تبلیغاتی، یونیفرم و گایدلاین، رابط کاربری یا UI و تجربه مشتری یا UX

برنامه نویسی

برنامه های تحلیلی، برنامه های برندینگ، برنامه های هنری

تحلیل جایگاه برند، شامل تحلیل جامع برندینگ و تحلیل کسب و کار است که توسط بیزینس آنالیست انجام می شود. برای هوشمندسازی کسب و کار باید داده های موجود را گردآوری و تحلیل کرد تا بتوان تصمیم درستی برای استراتژی های کسب و کار اتخاذ کرد. برندینگ در دو سطح صورت می گیرد: سطح استراتژیک و سطح ارتباطی.

...توضیح بیشتر

error: Content is protected !!