نوشته های منتشر شده توسط حمیدرضا رضوی:

...توضیح بیشتر

دوسو توانی یک قابلیت در من هست. توان شهود و خلق و توان تجزیه و تحلیل، کلی نگری و جزیی نگری همزمان.

دکترای مدیریت برندینگ (DBA) دارم. + کارشناس ارشد مدیریت هنری (MBA) و فوق لیسانس نقاشی و لیسانس گرافیک.

هم بنیانگذار در سامانه آموزش مجازی نقاشی رنگ هنر و بنیانگذار خدمات برندینگ در کارابرند هستم.

...توضیح بیشتر

مدیریت برندینگ

مدیریت برندینگ، توانایی، دانش، تخصص و مهارتی ست که آموخته و تجربه کرده ام. فعالیت در حوزه های مختلف و کار در زمینه تبلیغات و طراحی گرافیک برای شرکتهای مختلف در صنایع مختلف، دانش خوبی را برای تحلیل جامع برند، به من داده است. تحلیل برند از دو منظر: تحلیل جایگاه در بازار و تحلیل جایگاه در ذهن مخاطب. تحلیل جایگاه برند، نیاز به گردآوری داده و تحلیل دیتا دارد. من با توجه به ذات جستجوگر خود، و توان تحقیق، در زمینه دسک ریسرچ می توانم “تحقیقات بازار” انجام دهم. آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده، و استفاده از امکانات بصری سازی دیتا، می تواند دید خوبی برای تعیین موقعیت برند، تصمیم سازی و تعیین استراتژی برند دهد.

فعالیت های حمیدرضا رضوی در حوزه برندینگ تاکنون در صنایع زیر بوده است: ...توضیح بیشتر