کارگردان برندینگ
مدیر هنری
کارشناس تبلیغات
طراح گرافیک

خلاصه فعالیت های گرافیکی من از سال ۱۳۹۰ تاکنون

از بنیانگذاران وبسایت رنگ هنر اولین وبسایت آموزش مجازی طراحی و نقاشی در ایران
مدیریت هنری و اجرای پروژه های تبلیغاتی شرکت تولیدی صنعتی آواپزشک از سال ۱۳۹۱ تاکنون 
طراحی بسته بندی محصولات آواپزشک مطابق با استاندارد ایزو، ایزیری، کیو اس و سی ایی
مدیر هنری و طراح گرافیک نشریه ادبی و فرهنگی بارفروش در دو شماره ۱۱۰ و ۱۱۱
کارشناس تبلیغات و طراح گرافیک شرکت کملیون  به نمایندگی تک درخت سبز
طراحی یونیفرم نمایشگاهی پنجمین دوره مسابقه ملی عکاسی فیزیکی سال ۱۳۹۴
طراحی پوستر دو دوره جشنواره بین المللی صلح و دوستی


افتخارات و فعالیت های هنری

شرکت در ۱۰ نمایشگاه گروهى (گرافیک- چاپ باتیک- نقاشى) از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴
شرکت یافتن اثر نقاشی در سومین جشنواره جایزه شروه، فرهنگستان صبا سال ۱۳۹۴
چاپ اثر شرکت یافته در نخستین نمایشگاه اکسپوى نقاشى دانشجویی سوره در کتاب اکسپو سوره اسفند ۱۳۸۶
چاپ ۵ نشان (لوگو) گرافیکی در کتاب سال آرم ها و لوگوهاى دانشجویان گرافیک انتشارات رسم سال ۱۳۸۳
کسب مقام دوم در مسابقه و نمایشگاه هزار و یک بسم الله ۱۳۸۲


شروع فعالیت از سال ۱۳۸۱ خورشیدی

Design by: Hamidreza Razavi - 2016

دکترای مدیریت اجرایی برندینگ
کارشناس ارشد نقاشی - کارشناس گرافیک / دانشگاه سوره تهران

آثار حمیدرضا رضوی / گرافیک، نقاشی و طراحی
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
●